Het terras is af!

De afgelopen weken hebben leerlingen uit de derde en de vierde klas hard gewerkt om er een mooie plek voor ouderen van te maken. Zo is er een haag geplant, aarde afgevoerd en nieuwe aarde aangevoerd zodat de winterviolen kunnen groeien. Tegels en klinkers gelegd, alles strak zodat de mensen met een rolstoel ook goed […]

Sterren College in de lift

Basisarrangement voor het Sterren College De Onderwijsinspectie heeft na een bezoek aan de school op 8 december jl. een positief oordeel uitgesproken over de Kaderberoepsgerichte leerweg bij het Sterren College. Daarmee heeft de school het basisarrangement voor deze afdeling ontvangen. In verband met het geïntensiveerde toezicht brengt de Inspectie jaarlijks een bezoek aan het Sterren […]

Paarse Vrijdag

Op vrijdag 9 december jl. hadden we voor de 2e keer Paarse Vrijdag binnen het Sterren College georganiseerd. Dit jaar met de titel “Liefde is een feest voor iedereen” Paarse Vrijdag is een dag waarop aandacht wordt gegeven en solidariteit wordt betuigd aan seksuele diversiteit. De school wil hiermee duidelijk maken dat iedereen mag zijn wie […]